Om

Jeg er en person med spesiell interesse for lederskap og innovasjon. Hva får oss egentlig tl å skape nye ideer og hvordan bruker vi disse? Xplunge er min notatblokk og bidrag til en verden av ideer og kompetanser som kanskje kan brukes av andre og ikke bare meg selv. Det er ikke alltid lett å bryte vannskorpa eller hoppe i det.

Jeg legger ut stoff jeg føler kan være til hjelp for å kunne se på sine egne og andres ideer i et nytt lys. Det er selvfølgelig umulig å velge rett og galt fra den enorme mengden informasjon som finnes der ute, men jeg håper Xplunge kan bidra og hjelpe.

Å se verden fra mer enn en side er bestandig bra og ofte er det helt nødvendig for å kunne ta ett steg videre. Ta mine refleksjoner og lesestoff for det det er og kommenter gjerne.

Xplunge har eksistert siden 2011 og er en ide som ble plukket opp tidlig på 90-tallet av en bekjent mens jeg studerte i USA – eXperience plunge!