Helseledelse

Boka rammer inn lederrollen innen helse og omsorg på en god måte hvor både teori og praksis belyses. Bør leses av alle som har en lederrolle, er rådgivere eller studerer helse enten i spesialist- eller primærhelsetjenesten.

Begrep som polyfon ledelse er godt beskrevet og vil sikker være oppklarende for de som ikke jobber daglig med helse. Spesielt i den kommunale sektoren kan boka anbefales for økonomifolka, planfolka, skolefolka, ingeniøren og kommunedirektøren.

Omstilling – den uforutsigbare gjennomføringsfasen.

Omstilling? Ja selvfølgelig så må det finnes en bok på temaet. Boka er på mange måter praktisk retta og utfordrer nok noe når det gjelder å tenke prosess. Før du begynner å lese så ta en titt på referanselista bakerst i boka.

Personlig har jeg brukt boka til å ramme inn mye av omstillingsarbeidet jeg gjør og har gjort i kommunal sektor men den er på ingen måte fullstendig. Lettlest og vil kunne gi deg både inspirasjon og ideer til hva som kan være lurt å tenke på hvis du har lyst til å lykkes med omstillingsarbeidet.

God lesing. Boka finnes overalt på nett som f.eks. hos norli.

Hjernemysterier

Hjernemysterier av Kari Kværner kan med fordel leses som et oppslagsverk. For ledere og konsulenter med noe erfaring vil boka være en god påminnelse på temaer vi trenger å repetere av og til. Det er i tillegg godt å vite at det er en forfatter som både er lege og opptatt av ledelse og innovasjon. Så absolutt et godt tips til mørke høstkvelder og godt faglig påfyll.

På enkelte områder går ikke boken i dybden men det er noen henvisninger selv om det kan være lurt å dypdykke i annen litteratur for en mer helhetlig forståelse. Litteraturlista er utfyllende og kan være et godt sted å begynne selv om mange med grader innen innovasjon og ledelse sikkert har flere og gode utgangspunkt for tilleggslitteratur.

Lykke til med ett av flere bidrag på «hjerne» fronten i pocketform. Anbefales!!!

Kompetanseledelse

Kompetanse. Et begrep det er umulig å komme utenom i jobbsammenheng. Men brukes det riktig? Jeg kjenner Linda Lai fra en executive modul på BI og det er en akademiker som er opptatt av å være presis. Og nettopp derfor er denne boka viktig.

Før du eller dere går i gang med kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen eller bruker kompetanse som kriterie i prosjekt, bemanning, el. så ta en titt på denne boka.

Den er oversiktlig og lettlest og tar deg igjennom alt fra begrepsavklaring til metode for analyse, rekruttering, læring og mobilisering. Neste gang du snakker om kompetanse og du føler at begrepet er like uangripelig som ordet globalisering så kjøp boka. Fåes i nesten alle bokhandlere og på nett.

21 tanker for det 21. århundre

Ikke et akademisk kunstverk men en god generalisering av 21 store spørsmål for den som hverken har tid eller lyst til å lese side opp og side ned.

Har du få eller ingen referansepunkter til temaene som reises vil du sannsynligvis gå glipp av innsikten som ligger bak mange av kapitlene, men det tror jeg er av liten betydning så lenge du leser med det bakteppe at mange av temaene er generelle.

Begynn gjerne med fjerde del om sannhet så skjønner du hva jeg mener.

Boka er uansett et godt bidrag til samfunnsdebatt og bør trigge interesse for å gå dypere i enkelte problemstillinger. God lesing.

Hverdagslivets metaforer

Hverdagslivets metaforer? Joda, vi bruker de nesten overalt i språket vårt men de færreste tenker nok over hvilke implikasjoner det har på hvorledes det påvirker tankene våre, hvorledes vi forstår virkeligheten og ikke minst hvordan vi handler. Jeg deltok i går på et dialogmøte i regi av egen kommune hvor det var satt fokus på lederrollen og sykefravær; et meget interessant og aktuelt tema all den tid vi er avhengig av å beholde alle på jobb for å kunne levere i et stramt kommunebudsjett.

Det gikk ikke lang tid med presentasjoner før begrepet «i fredstid» dukket opp, både på PowerPoint slides men også i språket til de som fremførte innlegg. Nå har det seg slik at en veldig vanlig metafor brukt i vår kultur er «diskusjon er krig». Det er derfor naturlig og ikke særlig overraskende at begrepet «i fredstid» blir brukt. Sykefravær vil for mange sees på som en diskusjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker samt andre aktører som NAV, bedriftshelsetjeneste m.fl.

MEN, ja et stort men. Problemet med bruken av slike metaforer gjør noe med hvordan vi tenker, handler og ikke minst forstår virkeligheten. Hvis diskusjon er krig så vil dialogen i en sykefraværssak fremstå med kommentarer som;

  • påstandene dine lar seg ikke forsvare
  • hun angrep hvert eneste svake punkt i argumentene mine
  • kritikken hennes rammet hardt
  • han torpederte alle argumentene mine
  • osv…

Samtidig må vi huske at i en krig er det mange som vil mene at det kun finnes tapere selv om det kåres en vinner og en taper. Så hva gjør egentlig dette med dialogen rundt sykefravær? Mulig blir den mindre bra med et antatt dårligere resultat for begge parter, men viktigst av alt så vil den ha overveiende vekt på diskusjonsperspektivet hvorpå samarbeidsperspektivet muligens forsvinner helt eller delvis.

Jeg pleier å si at ledelse er alt, hvor språk også er en del av det å være leder og lede. Så lenge ledere bruker metaforer som kanskje ikke skaper det klimaet en ønsker i en sykefraværssak bør vi kanskje tipse om litteratur som i det minste gjør disse klar over språkets makt. Jeg sliter selv med å være oppmerksom på alle metaforer jeg bruker i eget språk men akkurat begrepet «i fredstid» burde vært luket ut av dialogen da vi vet at metaforer og spesielt DISKUSJON ER KRIG muligens vil påvirke aktørene i negativ retning all den tid leder og ansatt begge er ansvarlig for å skape trygge rammer rundt sykefravær.

Håper derfor at ledere i egen kommune kan ta en titt på metaforer i språket og kanskje bla litt i Lakoff og Johnson… Boka kan du skaffe deg her.

Er terningen virkelig rund?

Hmm… Bedømmingspsykologi. Hva har det med meg å gjøre? En morsom bok som utfordrer eget tankesett og tar opp igjen elementer fra Kahneman men med andre eksempler. Boka kan med fordel suppleres med Linda Lai sin Dømmekraft og når du først er i gang så tenker jeg også at Dobelli sin «Kunsten å tenke klart» gjør at du vil få utfordret dine kognitive biaser til fulle.

Boka skal være en innføring i bedømmingspsykologien men kan brukes uavhengig om du ønsker å gå i dybden. Den har praktisk nytte både for å forstå usikkerhet, avgjøre disputter, vurdere bøker, men for egen del har jeg hatt størst nytte av innspill i beslutningsprosesser. Jeg har tatt meg selv i å lese kapitler om igjen men det er nok fordi hjernen til en hver tid forsøker å spille meg et puss.

God lesing og ta gjerne en titt på noen av de andre bøkene jeg har nevnt hvorav tenke fort og langsomt er en av bøkene jeg har kommentert tidligere.

 

Tenke, fort og langsomt

Ikke viste jeg at hodet mitt levde sitt eget liv og hvor lite jeg egentlig har kontroll over i gitte situasjoner. Dette er en må lese bok for alle som er interessert i hvorfor vi ikke klarer å endre oss eller på en eller tenkefortlangsomtannen måte står fast i en eller flere problemstillinger.

Du har sikkert som meg opplevd frustrasjon på jobb eller privat når vi som gruppe eller enkeltvis så tydelig lever på en illusjon om at vi gjør de rette tingene. Les denne boken og du vil ble en bedre sjef, medarbeider og kanskje et bedre menneske.

Boka forklarer oss hvordan vi tenker og tar beslutninger, gjerne stikk i strid med vedtatte psykologiske og økonomiske sannheter. Ukonvensjonell og utradisjonell, overraskende og overbevisende – gjør et forsøk, ta sjansen og kanskje vil boka endre hvordan du tenker om å tenke.

Verdt å lese for alle som stiller til lokalvalg denne høsten!

Kanskje ikke den boka som frister mest men jeg opplevde teksten som enkel og nyttig på områder jeg ikke hadde særlig erfaring. For de som stiller til valg denne høsten så mener jeg dette er en forutsetning for å kunne diskutere et kommunalt budsjett.

Boka kan bestilles her hos Norli – Kommuneøkonomi.

God lesing og lykke til i lokalvalget for de av dere som stiller på liste!

Denne er nå kommet i ny utgave. Slippes i butikkene/nettet 15.12.2020.

Vinnerskalle?

VinnerskallerJeg kjøpte boka av ren nysgjerrighet! Hva er det som er så spesiellt med idrettsutøvere. Har aldri vært særlig fan av tidligere idrettstjerner sine prestasjoner i næringslivet (les; har gjerne finanser, allerede ett navn som kan brukes i markedsføring, nettverk m.m.) men erfaringer på mental trening er interessant. Mesteparten av boka er historier om kjente idrettsutøvere. Må innrømme at jeg hoppet direkte til del 3 (Veien til mestring og gode prestasjoner) og vil sikkert besøke en og annen utøver litt senere.

De strategier og ferdigheter som er beskrevet kan uten tvil dras nytte av for en entreprenør eller en som ønsker å «plunge».  Siste kapittel toucher så vidt innom prestasjonskultur og nevner klimabegrepet sammen med mestring og prestasjon. De med inngående kjennskap til innovasjonsklima (les; Gøran Ekvall sine arbeidsklima undersøkelser) vil kjenne seg igjen og du kan helt klart bruke boka som referanse og eksempler.

Jeg har fortsatt til gode å dykke ned i hver utøver sine erfaringer men det jeg har lest er gjenkjennbart og øker forståelsen for hva som må til mentalt. Ikke helt ukjent for en som ønsker å eXperience plunge. God lesing.

Boka fåes overalt på nett som f.ex. på tanum.no